Usuwanie drzew i krzewów - opłaty i kary administracyjne - OpenLEX

Brzezińska Alicja, Usuwanie drzew i krzewów - opłaty i kary administracyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 sierpnia 2015 r.
Autor:

Usuwanie drzew i krzewów - opłaty i kary administracyjne

Zagadnienie usuwania drzew i krzewów i związane z tym opłaty i kary za nielegalną wycinkę ustalone w ustawie o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do niej budzą wiele wątpliwości, chociaż – jakby się wydawało – regulacje są jednoznaczne. Autorka, omawiając tę problematykę, koncentruje się na wyjaśnieniu przepisów, w tym na sposobie ustalania opłat i ich egzekucji, obowiązujących stawkach oraz przedawnieniu obowiązku ich uiszczania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX