Kwiatkowska Monika, Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Niniejsza publikacja przybliża główne założenia ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa wchodzi w życie w dniu 16 sierpnia 2017 r.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access