Ustawa o rewitalizacji a nowe wartości i procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Ustawa o rewitalizacji a nowe wartości i procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o rewitalizacji a nowe wartości i procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Celem komentarza jest scharakteryzowanie zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w kontekście procedury sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przedmiotowej ustawie został wprowadzony wymóg przeprowadzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. W komentarzu podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, co dokładnie nowe regulacje zmieniają w niniejszej procedurze i jaki może wywrzeć to wpływ na obowiązki organów gminy oraz zakres wskazanego aktu planistycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX