Piskorz-Ryń Agnieszka, Sakowska-Baryła Marlena, Ustawa o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich w zakresie uprawnień informacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Ustawa o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich w zakresie uprawnień informacyjnych

Wprowadzenie

Analiza przepisów ustawy z 14.04.2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 – dalej u.PK – uzasadnia wniosek, że zgodnie z zamysłem ustawodawcy działalność Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich (dalej „Komisja”) ma być związana z szeroką ingerencją w prawa informacyjne, która w znacznej mierze będzie polegać na ograniczeniu korzystania z gwarancji przewidzianych dla tych praw przede wszystkim w Konstytucji RP. W ślad za regulacją zawartą w art. 1 pkt 4u.PK z pozoru mogłoby się wydawać, że kompetencje Komisji w zakresie uprawnień informacyjnych koncentrowane są wokół prowadzenia przez nią działalności informacyjnej i prewencyjnej dotyczącej wpływów rosyjskich w latach 2007–2022, ponieważ to zagadnienie zostało wskazane wprost jako element zakresu przedmiotowego ustawy. W istocie jednak przewidziane w analizowanej ustawie kompetencje Komisji ograniczają korzystanie z uprawnień...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX