Ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa - co zakłada projekt? - OpenLEX

Magdziarz Piotr, Ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa - co zakłada projekt?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa - co zakłada projekt?

1.Wprowadzenie

Pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali przejawiająca się ich rosnącym zadłużeniem , zjawisko tzw. wielowładztwa , nieuzasadniona konkurencja pomiędzy szpitalami o: pacjentów, personel medyczny oraz zasoby materialne, nieefektywnie wykorzystywana baza, w tym w szczególności baza łóżkowa i zabiegowa, nieuzasadnione faktycznymi potrzebami utrzymywanie przez część szpitali podwyższonej gotowości, niedoinwestowanie, niewystarczający poziom kompetencji menedżerskich części kadry zarządzającej szpitalami, brak sprawnych mechanizmów nadzoru, brak mechanizmów mobilizujących kadrę zarządczą szpitali do wdrażania programów restrukturyzacyjnych oraz konsekwencji niewykonania takich programów.

Trudno nie zgodzić się z każdą z powyższych przyczyn dramatycznej sytuacji, w jakiej znajdują się aktualnie szpitale, zawartą w rządowym dokumencie Informacja o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa”, https://w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX