Bieżuński Paweł, Ustawa o kosztach komorniczych w pytaniach prawnych do Sądu Najwyższego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o kosztach komorniczych w pytaniach prawnych do Sądu Najwyższego

1.Wstęp

Ustawa z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych – dalej u.k.k. – weszła w życie 1.01.2019 r. i razem z ustawą z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych całkowicie zastąpiła starą regulację – ustawę z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – dalej u.k.s.e.

Nie jest tajemnicą, że usprawnienie i poprawa aparatu egzekucji sądowej nie były pierwszoplanowymi przyczynami wprowadzenia nowych regulacji. Chodziło o poklask i polityczne zagospodarowanie medialnego przypadku rzekomo nieprawidłowego zajęcia ciągnika rolniczego. Niejasne motywacje twórców przełożyły się na przeciętną jakość legislacyjną ustawy. W ciągu niecałych dwóch lat obowiązywania sądy powszechne zadały Sądowi Najwyższemu osiem pytań, z których do czasu przygotowania niniejszego tekstu Sąd Najwyższy odpowiedział na dwa. Wspomniane zagadnienia prawne i poruszone w nich problemy z wykładnią ustawy o kosztach komorniczych będą przedmiotem niniejszego artykułu.

2.Opłata od umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela złożony przed wejściem w życie ustawy o kosztach komorniczych

Ustawa o kosztach komorniczych zmieniła zasady obciążania kosztami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX