Twarowski Adam, Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - podsumowanie prac nad ustawą i najważniejsze założenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - podsumowanie prac nad ustawą i najważniejsze założenia

1.Wstęp

W dniu 22.07.2021 r. został opublikowany pierwszy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta . Projekt ten długo był przedmiotem prac legislacyjnych, dopiero po rozpatrzeniu i uwzględnieniu wielu uwag został przyjęty przez rząd 12.12.2022 r. oraz ostatecznie skierowany do Sejmu 21.12.2022 r. (IX kadencja, druk sejm. nr 2898).

Projekt ustawy został uchwalony przez Sejm 9.03.2023 r., ale Senat podjął uchwałę o odrzuceniu projektu ustawy, której Sejm nie zdołał odrzucić, co zakończyło ze skutkiem negatywnym proces legislacyjny tego projektu.

Podjęto kolejną próbę uchwalenia regulacji dotyczących jakości, przy czym projektowane regulacje rozdzielono pomiędzy dwa projekty ustaw, wniesione do Sejmu przez posłów:

·

projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (IX kadencja, druk sejm. nr 3259), wniesiony 18.05.2023 r. oraz

·

projekt ustawyo jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (IX kadencja,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX