Ustawa o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID - zmiany dotyczące kompetencji NFZ w relacjach ze... - OpenLEX

Twarowski Adam, Ustawa o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID - zmiany dotyczące kompetencji NFZ w relacjach ze świadczeniodawcami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Ustawa o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID - zmiany dotyczące kompetencji NFZ w relacjach ze świadczeniodawcami

31 sierpnia 2020 r. ogłoszona została ustawa z 14.08.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 – dalej z.u.o.z. Jest to kolejna ustawa, której celem jest dostosowanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej do wyzwań wynikających ze stanu epidemii. Zmiany te dotyczą różnych obszarów: kształcenia kadr medycznych, organizacji i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), informatyzacji ochrony zdrowia, dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Poniżej przedstawione zostaną modyfikacje dotyczące kompetencji NFZ w relacjach ze świadczeniodawcami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX