Ustawa o elektrowniach wiatrowych a zmiany w planowaniu przestrzennym - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Ustawa o elektrowniach wiatrowych a zmiany w planowaniu przestrzennym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o elektrowniach wiatrowych a zmiany w planowaniu przestrzennym

Celem komentarza jest przedstawienie wpływu regulacji zawartych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na system planowania przestrzennego. Wskazano w niej, w jakim stopniu przedmiotowe inwestycje powinny być określone w aktach planistycznych i jaki wpływ wywierać to będzie na otoczenie terenu. Analizę przeprowadzono przede wszystkim z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za stosowanie konkretnych narzędzi planowania przestrzennego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX