Szustakiewicz Przemysław, Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce sędziego

1.Uwagi ogólne

Prawo dostępu do informacji publicznej zostało uregulowane w art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., statuującym: uprawnienie każdego obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej jednostek samorządu gospodarczego oraz zawodowego oraz innych podmiotów, niezależnie od struktury własności, w zakresie, w jakim gospodarują lub wykonują zadania publiczne (ust. 1); zakres ww. prawa, obejmujący dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów wraz z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad (ust. 2); wskazanie, że ograniczenia uprawnienia do uzyskiwania informacji publicznej mogą następować tylko na podstawie ustawy (ust. 3), oraz dyspozycję, że tryb udzielenia informacji publicznej określi ustawa i regulaminy obu izb parlamentu (ust. 4). Ustawą, która stanowi wykonanie dyspozycji art. 61 ust. 4 Konstytucji RP, jest ustawaz 6.09.2001 r. o dostępie do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX