Ustawa o dokumentach publicznych a ochrona danych osobowych - OpenLEX

Krasuski Andrzej, Ustawa o dokumentach publicznych a ochrona danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Ustawa o dokumentach publicznych a ochrona danych osobowych

Ustawa o dokumentach publicznych tworzy ramy prawne dla systemu bezpieczeństwa opracowywania i wprowadzania do obrotu dokumentów publicznych. Związek tego sytemu bezpieczeństwa z przepisami o ochronie danych osobowych następuje w momencie, kiedy dokument publiczny zostaje spersonalizowany. Wówczas dokument publiczny staje się nośnikiem danych osobowych. Ustawa o dokumentach publicznych poszerza katalog przestępstw przeciwko dokumentom poprzez wprowadzenie przepisu karnego penalizującego tworzenie replik dokumentów publicznych i obrót nimi. Ustawa określa nowe zasady kopiowania dokumentów publicznych, w tym np. dowodów osobistych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?