Habryn-Chojnacka Ewa, Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

Komentarz omawia zagadnienie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Tekst prezentuje przypadki, kiedy kurator ustanawiany jest z urzędu, a kiedy na wniosek. Autorka przedstawia zakres czynności podejmowanych przez kuratora. Komentarz omawia wzór wniosku o ustanowienie kuratora oraz informacje o kosztach związanych z działalnością kuratora. Autorka prezentuje szczególne przypadki ustanowienia kuratora oraz zasady jego ustanawiania w postępowaniu egzekucyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX