Śliwka Marcin, Ustalenie woli nieprzytomnego pacjenta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ustalenie woli nieprzytomnego pacjenta

Komentarz opisuje problematykę ustalania woli nieprzytomnego pacjenta w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono zasady proceduralne dotyczące reguł postępowania w stosunku do pacjenta nieprzytomnego oraz sposoby ustalenia woli pacjenta nieprzytomnego przez podmiot uprawniony do podjęcia decyzji. Komentarz dotyczy osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy ze względu na zaistniałe okoliczności (utratę przytomności, szok, zatrucie i in.) nie są w stanie w sposób świadomy podjąć decyzji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX