Ustalenie terminu wymagalności roszczenia - OpenLEX

Laszczyńska Aleksandra, Ustalenie terminu wymagalności roszczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ustalenie terminu wymagalności roszczenia

Pojęcie wymagalności roszczenia nie zostało definiowane w treści obowiązujących przepisów. Pomimo tego wywołuje ono doniosłość z uwagi na termin przedawnienia roszczeń, a także przy ocenie obowiązków stron do świadczenia i skutków braku wykonania danego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX