Ustalenie majątku upadłego wolnego od zajęcia przez syndyka - OpenLEX

Janda Paweł, Ustalenie majątku upadłego wolnego od zajęcia przez syndyka

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Ustalenie majątku upadłego wolnego od zajęcia przez syndyka

Komentarz omawia poszczególne ustawowe wyłączenia z masy upadłości. Prezentowany przepis określa majątek upadłego, który należy do niego w dniu ogłoszenia upadłości bądź będzie nabyty przez niego po ogłoszeniu upadłości. Przedmiotowy majątek nie stanowi jednak masy upadłości i nie może zostać przeznaczony ani na spłatę wierzycieli, ani na pokrywanie kosztów postępowania upadłościowego. Mienie to nie należy do masy upadłości z mocy samego prawa. Z majątku tego może korzystać sam upadły. Może nim także rozporządzać i pobierać pożytki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX