Kryczka Sebastian , Ustalenie istnienia stosunku pracy - uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2021 r.
Autor:

Ustalenie istnienia stosunku pracy - uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Podmiot oferujący pracę ma praktycznie dwie metody zatrudnienia pracobiorcy. Może to uczynić zatrudniając go na podstawie stosunku pracy lub skorzystać z coraz bardziej popularnych elastycznych form zatrudnienia jakimi są umowy cywilnoprawne. Nie ma problemu, jeżeli podmiot zatrudniający zawiera z pracobiorcą umowę cywilnoprawną i jest ona w tym kształcie za zgodą stron realizowana. W praktyce jednak część elastycznych form zatrudnienia jest tylko przykrywką dla zatrudnienia pracowniczego – jednak bez przywilejów jakie wynikają z przepisów prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX