Siwińska Magdalena, Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor:

Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Komentarz omawia zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zawiera on również wzór na wyliczenie współczynnika urlopowego, stosowanego przy wyliczaniu ekwiwalentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX