Wratny Jerzy, Ustalanie wynagrodzenia za pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie wynagrodzenia za pracę

Omówienie zasad ustalania warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Uwzględniono zagadnienia układów zbiorowych pracy szczebla zakładowego i ponadzakładowego oraz regulaminów wynagradzania. Zasygnalizowano także kwestie centralnego ustalania niektórych regulacji płacowych. Do komentarza dołączono stanowisko komisji prawnej Głównego Inspektora Pracy w sprawie dopuszczalności określenia i wypłacenia w walucie obcej wynagrodzenia za pracę świadczoną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX