Lewandowski Tomasz, Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarz do art. 21 k.p.a. wyjaśnia sposób określenia właściwości miejscowej organów jednostek samorządu terytorialnego. Podczas omawiania wskazanego przepisu szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego starając się wyjaśnić najczęściej spotykane w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX