Ziółkowski Paweł, Ustalanie liczby zatrudnionych dla celów ZFŚS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie liczby zatrudnionych dla celów ZFŚS

Stan zatrudnienia wywiera istotny wpływ na ZFŚS. Od ilości pracowników zależy bowiem przede wszystkim obowiązek tworzenia funduszu oraz stan jego środków. Stan zatrudnienia ma także wpływ na ilość osób uprawnionych. Niniejsze opracowanie omawia zależności między ZFŚS a liczbą osób zatrudnionych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX