Lorencka-Mierzwińska Joanna, Usprawnienie i przyspieszenie postępowania karnego w wyniku nowelizacji KPK z 7 lipca 2023 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Usprawnienie i przyspieszenie postępowania karnego w wyniku nowelizacji KPK z 7 lipca 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z 7.07.2023 r. wprowadza liczne uproszczenia w procedurze karnej mające na celu dostosowanie prawa do potrzeb praktyki sądowej oraz usprawnienie przebiegu postępowań karnych. Zmiany w zakresie postępowania karnego są różnorodne i obejmują zarówno kwestie dotyczące wyłączenia spraw do odrębnego postępowania, doręczeń zastępczych, w tym doręczeń pism przez portal informacyjny, jak i wprowadzenia odstępstwa od zasady niezmienności składu orzekającego czy instytucji narady wstępnej oraz wyroku częściowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX