Usługi transportu pasażerskiego a podatek od towarów i usług - OpenLEX

Styczyński Rafał, Usługi transportu pasażerskiego a podatek od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Usługi transportu pasażerskiego a podatek od towarów i usług

Usługi transportowe w świetle ustawy o VAT są podzielone na dwa różne typy. Ustawodawca przewidział odrębne opodatkowania transportu osób oraz transportu towarów (ładunków). Usługi transportu osób podlegają różnym zasadom opodatkowania VAT ze względu na ich miejsce świadczenia i rodzaj środka transportu. Dla usług transportu osób obowiązują szczególne zasady ustalania miejsca ich świadczenia. Poniższy komentarz omawia w sposób szczegółowy zasady dotyczące opodatkowania usług transportowych osób zarówno na terytorium krajów UE, jak i poza nią. Liczne przywołane interpretację organów podatkowych przez autora niewątpliwie są istotnym elementem wzbogacającym i pozwalającym na dokładniejsze zrozumienie przepisów dotyczących transportu osób.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX