Niedźwiedzka Małgorzata, Usługi świadczone między spółką a jej zagranicznym odziałem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Usługi świadczone między spółką a jej zagranicznym odziałem

Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą coraz częściej spotykamy przedsiębiorstwa wielooddziałowe. Niestety, stosunki pomiędzy oddziałami lub między oddziałem a jego jednostką centralną wciąż budzą wiele wątpliwości - także na płaszczyźnie podatku od towarów i usług. Niniejszy komentarz stanowi analizę tej problematyki, ze wskazaniem stanowiska polskiego orzecznictwa, organów skarbowych, a przede wszystkim orzeczenia ETS z 23.03.2006 r., C-210/04.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX