Różycki Karol, Usługi kulturalne a podatek od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Usługi kulturalne a podatek od towarów i usług

Komentarz stanowi charakterystykę usług kulturalnych na gruncie podatku od towarów i usług. Autor definiuje i wymienia na wstępie usługi kulturalne, a następnie wskazuje na podmioty prowadzące działalność kulturalną, które są podatnikami VAT, oraz opisuje miejsce świadczenia przy tego typu usługach, stawki, zwolnienia, a także wskazuje na regulacje Dyrektywy VAT w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX