Serzysko Agnieszka, Usługi finansowe a dyrektywa Omnibus

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Usługi finansowe a dyrektywa Omnibus

W komentarzu przedstawione zostały praktyczne zagadnienia związane ze specyfikacją umów o usługi finansowe oraz warunki ich zawarcia w świetle zmiany ustawy o prawach konsumenta w drodze tzw. dyrektywy Omnibus. Omówiono zasady zawierania takich umów oraz nowe obowiązki nałożone na instytucje finansowe. Zakres przedstawionych informacji odnosi się do przykładów zastosowania tych przepisów w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX