Pikor Danuta, Urządzenia wodne wybudowane bez pozwolenia wodnoprawnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Urządzenia wodne wybudowane bez pozwolenia wodnoprawnego

Niniejszy tekst jest poświęcony sytuacji prawnej urządzeń wodnych wybudowanych bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego. Omówione w nim zostały warunki usankcjonowania dalszego istnienia takich urządzeń oraz skutki niespełnienia tych warunków. Informacje tu zawarte mogą być przydatne zarówno dla osób, które użytkują takie urządzenia, jak i dla pracowników zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którzy prowadzą sprawy nielegalnych urządzeń wodnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX