Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu - OpenLEX

Korpalski Mariusz, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu

Publikacja stanowi komentarz do pierwszych wydanych decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyliczania wysokości rat kredytowych bez uwzględniania spadku stopy referencyjnej LIBOR poniżej zera i poniżej wartości bezwzględnej umówionej marży. Problem prawny dotyczy w tej samej mierze klauzul odsetkowych odnoszących się do innych stóp referencyjnych takich jak WIBOR czy EURIBOR, które jeszcze nie są tak nisko notowane. Decyzje UOKiK dotyczą dwóch spośród ośmiu banków, u których rozpoznano powyższą praktykę, a kolejne decyzje są spodziewane w najbliższym czasie. Przedmiotem artykułu jest ocena cywilistycznych skutków spadku notowań stopy odsetkowej poniżej zera w zakresie skuteczności postanowień umów kredytu lub pożyczki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX