Kania Marcin, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta-nowy organ do walki z dłużnikami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta-nowy organ do walki z dłużnikami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako nowy organ do walki z dłużnikami w związku z ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX