Latos - Miłkowska Monika, Urlopy rodzicielskie i inne uprawnienia z tytułu rodzicielstwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 stycznia 2023 r.
Autor:

Urlopy rodzicielskie i inne uprawnienia z tytułu rodzicielstwa

W dniu 2 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Zmiany są szerokie, obejmują wszystkie rodzaje urlopów rodzicielskich: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski oraz urlop wychowawczy, a także 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX