Pietruszyńska Katarzyna, Urlop zaległy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop zaległy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Co do zasady pracownik powinien więc wykorzystać urlop do końca roku kalendarzowego, w którym nabył do niego prawo. Z początkiem kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX