Szewczyk Helena, Urlop wypoczynkowy pracowników samorządowych - wymiar urlopu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Urlop wypoczynkowy pracowników samorządowych - wymiar urlopu

Pracownicy samorządowi wybieralni, powołani oraz umowni zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie stosunku pracy mają prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach ogólnych kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych.

Ustawodawstwo samorządowe nie określa w sposób pełny i kompleksowy nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego pracowników samorządowych. W tym zakresie należy posiłkowo (subsydiarnie) stosować kodeks pracy.

Komentarz praktyczny omawia zagadnienie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi samorządowemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX