Lesińska Joanna, Urlop wypoczynkowy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli - nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop wypoczynkowy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli - nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu

Opracowanie przedstawia najistotniejsze zagadnienia związane z prawem nauczycieli, w tym dyrektorów, zatrudnionych w publicznych przedszkolach, zarówno prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty, do urlopu wypoczynkowego. Szczegółowo omawia wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu, zasady jego udzielania, z uwzględnieniem urlopu zaległego i na żądanie.

Materiał można w szczególności polecać dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym we wszystkich publicznych przedszkolach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX