Sobczak Michalina, Urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor:

Urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich

Ogólne zasady udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego zostały określone w przepisach ustawy Kodeks pracy. Istnieje jednak szereg przepisów szczególnych, które regulują odmiennie prawa niektórych grup zawodowych w tym zakresie. Jedną z nich są nauczyciele akademiccy, których uprawnienia urlopowe zostały określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX