Masłowski Jarosław, Urlop w wymiarze proporcjonalnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop w wymiarze proporcjonalnym

Komentarz dotyczy wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym. Omówione zostały uprawnienia urlopowe pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych przez część roku kalendarzowego oraz niewykonujących pracy przez okres dłuższy niż miesiąc. Zagadnienia te zilustrowano praktycznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX