Culepa Michał, Urlop szkoleniowy nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 kwietnia 2010 r.
Autor:

Urlop szkoleniowy nauczycieli

Wobec nauczycieli nie mają zastosowania przepisy dotyczące udzielania urlopów i płatnych zwolnień z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Wobec tego, że dokształcanie się należy do jednego z obowiązków pracowniczych nauczyciela, odpowiednie przepisy dotyczące urlopów szkoleniowych, naukowych i bezpłatnych zawiera Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX