Tomaszewska Barbara, Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym

1.Pracownik, który 26.04.2023 r. korzystał z urlopu rodzicielskiego

Pracownik, który dnia 26.04.2023 r. korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części na podstawie pisemnego wniosku o urlop rodzicielski złożonego nie później niż 21 dni po porodzie (art. 179(1) k.p. stan prawny do 25.04.2023 r.) albo złożonego nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza (art. 182(4) k.p. stan prawny do 25.04.2023 r.), ma prawo do skorzystania z tego urlopu w zwiększonym wymiarze odpowiednio do 41, 43 i, 65, 67 tygodni na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych - art. 27 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.k.p.

Pracownik, który dnia 26.04.2023 r., korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego zgodnie z art. 182(1a) albo art. 183 § 4-4(3) k.p. w brzmieniu przepisów przed wprowadzeniem zmian, ma prawo do skorzystania z tego urlopu w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX