Siwińska Magdalena, Urlop pracownika młodocianego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop pracownika młodocianego

Ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i zapewnienie prawidłowego rozwoju psychiczno-fizycznego urlopy pracowników młodocianych zostały ukształtowane w sposób bardziej korzystny w porównaniu do pracowników dorosłych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX