Skibińska Małgorzata, Urlop macierzyński i rodzicielski - zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop macierzyński i rodzicielski - zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników

2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), która umożliwia rodzicom jeszcze łatwiejsze godzenie życia zawodowego z prywatnym. Ustawa wprowadziła szereg istotnych zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, poczynając od likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego a w konsekwencji wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego, wprowadzeniu dodatkowych uprawnień rodzicielskich w sytuacji gdy jedno z rodziców nie jest pracownikiem, w określonych sytuacjach przyznaniu uprawnień rodzicielskich innym osobom niż matka i ojciec dziecka, wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia urlopu z pracą, zmianę sposobu wykorzystania 2 dni zwolnienia od pracy na dziecko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX