Siwińska Magdalena, Urlop dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Komentarz przedstawia zasady udzielania urlopu pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczania jego wymiaru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX