Siwińska Magdalena, Urlop dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Komentarz przedstawia zasady udzielania urlopu pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczania jego wymiaru.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access