Masłowski Jarosław, Urlop bezpłatny - rodzaje i sposoby udzielania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Urlop bezpłatny - rodzaje i sposoby udzielania

Komentarz dotyczy urlopu bezpłatnego. Urlop ten jest udzielany pracownikowi na jego wniosek. Jednak w praktyce występuje również urlop udzielany z inicjatywy pracodawcy w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy oraz szereg urlopów udzielanych pracownikom obligatoryjnie, np. urlop wychowawczy, urlop przysługujący pracownikowi powołanemu do pełnienia funkcji z wyboru w organizacji związkowej poza zakładem pracy, urlop udzielany młodocianemu uczęszczającemu do szkoły dla pracujących w okresie ferii szkolnych, czy urlop udzielany posłowi na sejm i senatorowi RP. W komentarzu uwzględniono zagadnienia związane z urlopem udzielanym na wniosek pracownika (zasady udzielania, wymiar, uprawnienia) oraz udzielanym przez pracodawcę w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX