Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Urlop bezpłatny pracowników samorządowych – tryb udzielania, odwołanie pracownika z urlopu, prawo do kolejnego urlopu bezpłatnego

Pracownicy samorządowi wybieralni, powołani oraz umowni, zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie stosunku pracy, mają prawo do urlopu bezpłatnego na zasadach ogólnych kodeksu pracy oraz w świetle przepisów szczególnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?