Jerzy Janusz, Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych

Komentarz wskazuje podmioty zobowiązane do utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie sprzątania dróg dla pieszych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX