Uproszczone postępowanie legalizacyjne - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Jedną z podstawowych kwestii, które postanowiono uregulować ostatnią nowelizacją Prawa budowlanego, która weszła w życie 19.09.2020 r., jest legalizacja samowolnie zrealizowanych inwestycji, które zakończono przynajmniej 20 lat temu (tzw. megaabolicja). W tym celu nowymi przepisami do Prawa budowlanego zostało wprowadzone uproszczone postępowanie legalizacyjne. Instytucja ta bez wątpienia wpłynie na obrót nieruchomościami, na których znajdują się takie „stare” samowole budowlane, zwłaszcza budynki mieszkalne jednorodzinne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX