Kopytowska Maria, Uproszczenie procedur administracyjno-budowlanych dla rolników w związku z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Uproszczenie procedur administracyjno-budowlanych dla rolników w związku z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Ustawą z 9.05.2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym – dalej ustawa zmieniająca wprowadzono zmiany w pr. bud. mające na celu uproszczenie procedur administracyjno-budowlanych dla rolników. Zmiany zostały wprowadzone od 3 czerwca 2023 r. Założeniem wprowadzonych zmian jest umożliwienie szybszego i prostszego realizowania inwestycji przez rolników poprzez zmniejszenie dotychczasowych barier administracyjnych w uzyskiwaniu zgód na budowę obiektów budowlanych usytuowanych na terenie gospodarstw rolnych. W komentarzu omówione zostaną zagadnienia dotyczące nowych łatwiejszych procedur administracyjno-budowlanych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych w gospodarstwach rolnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX