Uprawnienie komornika sądowego do żądania udzielenia informacji i złożenia wyjaśnień - OpenLEX

Świtkowski Marcin, Uprawnienie komornika sądowego do żądania udzielenia informacji i złożenia wyjaśnień

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienie komornika sądowego do żądania udzielenia informacji i złożenia wyjaśnień

1.Wstęp

Skuteczność postępowań egzekucyjnych jest ściśle związana z aktywnością komorników sądowych w zakresie poszukiwania przez nich informacji o majątku dłużnika. Zgodnie z art. 799ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości), czyli – inaczej mówiąc – ze wszystkich znanych komornikowi składników majątku dłużnika lub takich, które zostaną mu ujawnione w trakcie prowadzenia przez niego postępowania egzekucyjnego. W zdecydowanej większości postępowań egzekucyjnych (nie licząc oczywiście egzekucji, w których odpowiedni wniosek warunkuje w ogóle ich prowadzenie) komornik nie otrzymuje we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego żadnych informacji o składnikach majątku i sam musi uzyskać o nich wiedzę. To, czy zostanie osiągnięty cel egzekucji, zależy często od tego, czy i w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX