Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą nie przysługują urlopy związane z rodzicielstwem. Przedsiębiorcy przysługuje jednak zasiłek macierzyński za okres odpowiadający urlopom: macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, o ile w czasie urodzenia dziecka podlegał ubezpieczeniu chorobowemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX