Tomaszewska Barbara, Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Prawo do świadczeń z tytułu rodzicielstwa ma tylko ten przedsiębiorca, który opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązkowo i zadeklaruje chęć opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe. Ponadto, od 1 września 2013 r. za przedsiębiorców są opłacane z budżetu państwa składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy, chociaż nie mają prawa korzystać z urlopu wychowawczego, mogą zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a okres ten nie wpłynie negatywnie na wysokość przyszłej emerytury.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX