Skibińska Małgorzata, Uprawnienia rodzicielskie - jak pogodzić życie zawodowe z osobistym?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia rodzicielskie - jak pogodzić życie zawodowe z osobistym?

W obecnym systemie prawnym funkcjonuje wiele rozwiązań, które mają za zadanie ułatwić rodzicom, opiekunom godzenie życia osobistego z zawodowym. Dwie ostatnie duże nowelizacje kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich z 2013 r. oraz 2016 r. miały przede wszystkim pomóc rodzicom, opiekunom łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access