Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a tajemnica bankowa - OpenLEX

Kohutek Konrad, Urban-Theocharakis Małgorzata, Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a tajemnica bankowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a tajemnica bankowa

Komentarz przedstawia zagadnienia związane z uprawnieniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową. W ramach prowadzonych postępowań Prezes UOKiK posiada uprawnienie do żądania od przedsiębiorcy (także związku przedsiębiorców) udzielenia wszelkich koniecznych informacji. W niniejszym komentarzu poddano więc analizie relacje powyższego uprawnienia i przepisów Prawa bankowego dotyczących ochrony tajemnicy bankowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX