Kohutek Konrad, Urban-Theocharakis Małgorzata, Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a tajemnica bankowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 września 2023 r.
Autorzy:

Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a tajemnica bankowa

zKomentarz przedstawia zagadnienia związane z uprawnieniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową. W ramach prowadzonych postępowań Prezes UOKiK posiada uprawnienie do żądania od pewnych podmiotów udzielenia wszelkich koniecznych informacji, w tym także dokumentów. W niniejszym komentarzu poddano więc analizie relacje powyższego uprawnienia i przepisów Prawa bankowego dotyczących ochrony tajemnicy bankowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX