Sieńko Agnieszka, Uprawnienia pracowników samorządowych zależne od stażu pracy - okresy wliczane do stażu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia pracowników samorządowych zależne od stażu pracy - okresy wliczane do stażu pracy

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych wskazują, że do okresów pracy uprawniających do określonych uprawnień pracowniczych wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W praktyce ustalenie tych okresów bywa problematyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX